Незалежний член IAPA (Міжнародна Асоціація Професійних Бухгалтерів)

Аудиторські послуги в Україні

вул. Миколи Пимоненка 13,
Бізнес Сіті Форум, Офіс 7B/35,
04050, м.Київ, Україна.

Тел.: +380 (44) 467 6353

Аудит в Україні: розвиток, проблеми та перспективи

Розвиток українського аудиту

Правові основи аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України «Про аудиторську діяльність». Згідно цього Закону аудит в Україні може проводитися виключно сертифікованими аудиторами. Сертифікація аудиторів проводиться Аудиторською палатою України.

Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому, процес його розвитку супроводжується виникненням проблемних питань, які обумовлені впливом цілого ряду факторів і обставин: недосконалість законодавства України, регулюючого аудит, незначний практичний досвід, відсутність загальнодоступних методик з проведення та документування процесів аудиту.

Наразі в Україні аудит фінансової звітності розвивається прискореними темпами. Так, починаючи з 2004 року, аудит фінансової звітності проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), що прийняті в якості Національних стандартів аудиту. Всі аудитори повинні дотримуватися Кодексу етики професійних бухгалтерів, прийнятого Міжнародною Федерацією Бухгалтерів.

Аудиторські компанії в Україні повинні впровадити в себе систему внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Починаючи з жовтня 2008 року, Аудиторська палата України проводить перевірки контролю якості в аудиторських фірмах на відповідність Міжнародним стандартам контролю якості.

^ Повернутися до початку статті «Аудит в Україні»

Основні проблеми розвитку аудиту в Україні

Не дивлячись на такий бурхливий, а часом випереджальний розвиток, в Україні розвитку аудиту перешкоджає відсутність "соціального" замовлення на якісний аудит (насамперед з боку власників, фондового ринку та фінансових установ) та відсутність обов'язкового аудиту фінансової звітності для непублічних компаній (крім фінансових) незалежно від обороту. Таким чином, ринок аудиту в Україні порівняно невеликий при великій кількості суб'єктів аудиторської діяльності. Така ситуація породжує безліч негативних явищ на ринку, починаючи з демпінгу і закінчуючи повною втратою незалежності аудиторами від нечисленних клієнтів, що найчастіше не дозволяє покладатися на аудиторські звіти, особливо в сукупності з якістю ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Відсутність практичного досвіду аудиту фінансової звітності, нерозуміння цілей і завдань незалежного аудиту (більшість українських аудиторів під аудитом розуміють перевірку повноти сплати податків і зборів, так званий "податковий" аудит) і тісний ринок призводить до того, що аудиторські фірми беруться за аудиторські завдання, які не можуть виконати через недостатність ресурсів, знань і досвіду (особливо це стосується аудиторських завдань, пов'язаних з міжнародними стандартами фінансової звітності або корпоративною звітністю). Навіть звернення до аудиторської фірми, яка є членом міжнародної аудиторської мережі, асоціації чи альянсу, не є гарантією, що аудиторські послуги будуть надані якісно.

Іншою важливою проблемою є українська версія системи контролю якості аудиторських послуг. Побудована система контролю якості в багатьох аудиторських компаніях доведена до абсурду, при чому часто не з вини самих аудиторських компаній, а через вимоги контролюючих Аудиторської палати України (АПУ). Саме по собі дотримання Міжнародних стандартів аудиту та контролю якості не просте завдання для аудиторських компаній у всьому світі. Так, при опитуванні, проведеному Міжнародною Федерацію Бухгалтерів в 2014 році, 59% аудиторських фірм у світі серед істотних проблем вказали на труднощі з дотриманням стандартів. В Україні АПУ довіла формалізм "дотримання стандартів", інакше кажучи внутрішнього контролю якості до абсолютизму (на думку АПУ, форма завжди переважає над суттю), при цьому практично не допомагаючи аудиторським фірмам в реалізації розумної системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг (тобто розробку зразків різних документів, керівництв щодо впровадження тощо), як це прийнято за кордоном.

В Україні абсолютно інший рівень ринкового розвитку, потреб компаній, користувачів звітності, джерел фінансування, і при цьому 99.9% компаній - це за міжнародними мірками малі та середні підприємства (МСП) з оборотом всього лише до 100 млн.доларів США і чисельністю працівників до 1000 чоловік, при чому велика частина компаній - це взагалі мікробізнес. Тобто застосування Міжнародних стандартів аудиту (які в повному обсязі повинні застосовуватися для аудиту фінансової звітності міжнародних корпорацій з капіталізацією в мільярди доларів, з чисельністю персоналу в десятки, а то й сотні тисяч чоловік, які залучають кошти на світових фондових майданчиках або від великих інвесторів, і які перевіряють команди з сотень аудиторів та їх помічників) в Україні без урахування масштабів клієнта і аудиторської фірми, реальних потреб клієнта і з повним документуванням навіть процедур, які неможливо застосувати в Україні, заради самого документування - це гіпертрофований формалізм.

Говорячи простіше, це як сільську в'язальницю віників змусити працювати за тими ж стандартами, що використовує Дженерал Електрик при виробництві високотехнологічних промислових пилососів, так як і те й інше - пристрої з прибирання сміття, а в світі і ЄС є стандарти з виробництва подібних пристроїв (при чому зобов'язати розробити інструкції з в'язання віників, підбору та сертифікації сировини, підвищення своєї кваліфікації, найняти обов'язково контролера якості, проводити технічні випробування кожного виробу на всіх видах поверхонь - від болотистої землі до стерильного покриття космічної станції, документувати кожну дію, переконатися у відповідності сировини стандартам і безпеці, найняти ще одну людину для моніторингу в'язки та контролю тощо), при тому, що собівартість такого виробу буде ніяк не менше вартості високотехнологічного промислового пилососа, виробництво як було 100 віників на рік, так і залишилося, тільки от ціна-то залишиться ринковою на рівні фінансових можливостей місцевих мешканців, та й місцеві жителі і не збиралися поставляти ці віники на розвинені ринки, а у самих немає потреби підмітати свої подвір'я чимось неймовірно сяючим (від знаків якості на кожній гілочці) і вже тим більше - промисловим, тому що подвір'я маленькі і не те що стерильним покриттям не застелені, але навіть не заасфальтовані.

Таким чином, такий гіпертрофований формалізм позначається на якості аудиторських послуг, але у зворотний бік - трудомісткість аудиту невиправдано завищена в декілька разів, відповідно, прибуток аудиторських компаній падає разом з продуктивністю праці аудиторів, їх зарплатою і, природно, їх кваліфікацією, погіршення матеріально-технічного забезпечення аудиторських фірм, відсутність інновацій, що все разом сприяє ще більшому падінню якості аудиту та монополізації ринку аудиторськими фірмами, які досягли висот у формалізмі (проте, далеко не завжди в якості), у всякому разі обов'язкового аудиту.

При такій ситуації на ринку аудиту, аудиторським фірмам як правило не до інтересів і потреб клієнта.

Тим не менш, компанії можуть значно знизити ризики неякісних аудиторських послуг, якщо при виборі аудиторської фірми основними критеріями будуть не ціна і стислий термін виконання, а розуміння аудиторами цілей і задач завдання, наявність у аудиторів практичного досвіду і знань і орієнтація насамперед на реальну якість проведення аудиту, оглядової аудиторської перевірки або фінансового Due Diligence.

В цілому ж, аудит в Україні вимагає фундаментальних реформ, при яких би вимоги до аудиторської діяльності органічно відповідали (диференційовано) вимогам економіки України, масштабом суб'єктів та ринковим реаліям.

^ Повернутися до початку статті «Аудит в Україні»

Використання українськими аудиторськими фірмами міжнародного досвіду

Істотний вплив на розвиток аудиту в Україні та якість надання професійних аудиторських послуг є участь українських аудиторських фірм в міжнародних аудиторських об'єднаннях. Як правило, для вступу в міжнародне професійне об'єднання від аудиторської компанії-кандидату вимагається підтвердити відповідність багатьом критеріям, встановлених міжнародним об'єднанням для своїх членів. Такі критерії, як правило, включають наявність системи внутрішнього контролю якості для всіх видів аудиторських послуг, системи інформаційної безпеки, прозорої і дієвої кадрової політики, досвіду надання професійних послуг міжнародним компаніям, високого рівня іміджу та репутації, кваліфікованого персоналу і т.д.

Всі професійні міжнародні аудиторські об'єднання (організації) поділяються на такі форми:

  • міжнародні аудиторські мережі;
  • міжнародні аудиторські асоціації;
  • міжнародні альянси фірм.

У всіх випадках кожна аудиторська компанія - член міжнародного об'єднання є незалежною аудиторською фірмою від такої організації.

Міжнародні аудиторські мережі відрізняються наявністю спільних політик, методик, підходів і процедур аудиту, які є обов'язковими для впровадження в кожній аудиторській фірмі - члені. Завдяки цьому в ідеалі досягається висока стандартизація професійних послуг незалежно від країни. І якщо у великих аудиторських мереж така стандартизація виходить більш успішно, то у менших міжнародних аудиторських мереж стандартизація досягається гірше і в цілому вони більше схожі на міжнародні асоціації. Як правило, члени міжнародних мереж використовують загальне найменування.

Нерідко аудиторські фірми, які входять до міжнародних аудиторських мереж, називають "міжнародні аудиторські компанії".

Відповідно до дослідження, проведеного Міжнародною Федерацією Бухгалтерів (МФБ) на початку 2016 року, членами міжнародних аудиторських мереж є 11% всіх аудиторських та бухгалтерських фірм в світі.

Міжнародні аудиторські асоціації є професійними об'єднаннями, де кожній аудиторській компанії дана свобода в реалізації політик і процедур на основі місцевої специфіки кожної країни. Загальні політики, методики, підходи та процедури аудиту мають рекомендаційний характер і пропонуються в порядку обміну досвідом. Проте, міжнародні аудиторські асоціації вимагають від своїх членів відповідності професійної практики аудиторської фірми міжнародним стандартам. Кожен член міжнародної аудиторської асоціації користується власним найменуванням.

Відповідно до дослідження, проведеного МФБ на початку 2016 року, членами міжнародних аудиторських асоціацій є 10% всіх аудиторських та бухгалтерських фірм в світі.

Міжнародні альянси фірм об'єднують не тільки аудиторські та бухгалтерські фірми, а й юридичні, ріелторські, фінансові, довірчі, адвокатські та інші фірми з метою надання комплексу послуг "з одних рук" на міжнародному ринку шляхом рекомендацій один одного.

Відповідно до дослідження, проведеного Міжнародною Федерацією Бухгалтерів (МФБ) на початку 2016 року, членами міжнародних альянси фірм є 7% всіх аудиторських та бухгалтерських фірм в світі.

Участь аудиторської компанії в будь-якій формі міжнародних об'єднань дозволяє компаніі переймати міжнародний досвід і отримати доступ до унікальних розробок і ресурсів об'єднань, що веде до підвищення якості професійних аудиторських послуг, які надаються такою аудиторської фірмою.

^ Повернутися до початку статті «Аудит в Україні»

Рейтинг міжнародних аудиторських мереж, асоціацій та альянсів

Провідні міжнародні аудиторські об'єднання - дані за 2013 (об'єднання наведені в алфавітному порядку)

Міжнародне аудиторське об'єднання Форма Штаб-квартира Дохід, млн.дол.США
AGN International Асоціація Лондон 1 603
Alliott Group Альянс Хемпшир 601
Baker Tilly International Мережа Лондон 3 300
BDO Мережа Брюссель 6 016
BKR International Асоціація Нью-Йорк 1 330
CPA Associates International Асоціація Нью-Джерсі 643
Crowe Horwath International Мережа Нью-Йорк 3 078
Deloitte Мережа Нью-Йорк 31 300
DFK International Асоціація Лондон 1 083
ECOVIS International Мережа Берлін 283
Ernst & Young Мережа Лондон 24 420
GGI (Geneva Group International) Альянс Цюріх 4 386
GMN International Асоціація Лондон 199
Grant Thornton International Мережа Лондон 4 182
HLB International Мережа Лондон 1 571
IAPA (International Association of Professional Accountants) Асоціація Лондон 1 057
IECnet Асоціація Шан-сюр-Марн 115
INAA Асоціація Брюссель 586
INPACT Group Альянс Лондон 306
Integra International Асоціація Ванкувер 313
JHI Association Асоціація Нью-Джерсі 377
Kingston Sorel International Асоціація Лондон 324
KPMG International Мережа Амстелвен 23 030
Kreston International Мережа Челмсфорд 1 965
Leading Edge Alliance Асоціація Сент Чарльз, Іллінойс 2 769
MGI Альянс Лондон 483
Moore Stephens International Мережа Лондон 2 283
Morison International Асоціація Лондон 723
MSI Global Alliance Асоціація Лондон 1 420
Nexia International Мережа Лондон 2 827
PKF International Мережа Лондон 2 683
Praxity Global Alliance Альянс Епсом 3 721
PrimeGlobal Асоціація Атланта 2 029
PwC Мережа Лондон 31 510
RSM International Мережа Лондон 3 987
Russell Bedford International Мережа Лондон 382
TIAG Альянс Сент-Пітерсберг 3 025
UHY International Мережа Лондон 622

Всього в 2013 році аудиторські, бухгалтерські та консалтингові компанії, що входять у провідні міжнародні аудиторські мережі, асоціації та альянси фірм заробили 170,5 мільярдів доларів США.

Слід зазначити, що згідно з дослідженням МФБ, проведеним в 2014 році, лише 27% аудиторських та бухгалтерських компаній в світі є членами міжнародних аудиторських мереж, асоціацій та альянсів (в 2015 році - 28%). Однак серед аудиторських фірм з чисельністю партнерів і персоналу більше 21 людини в аудиторських об'єднаннях бере участь 69%.

Взагалі більш детальне вивчення звітів МФБ наводить на думку, що у світі (особливо в ЕС, на Близькому Сході, Азії) відбувається процес монополізації ринків аудиторських, бухгалтерських та консультаційних послуг міжнародними професійними об'єднаннями, тоді як в США, Канаді та Австралії невеликі та середні компанії успішно розвиваються.

Примітка: Особисте вивчення досвіду функціонування публічних бухгалтерів (аудиторів у нашій термінології) в США, Британії та Австралії дозволяє стверджувати, що в цих країнах існує шалена підтримка невеликих та середніх фірм з боку спеціалізованих компаній та професійних об'єднань бухгалтерів. Наведемо показові приклади. У США існують спеціалізовані компанії, які беруть в аутсорсинг функції керування невеликими бухгалтерськими фірмами з гарантіями, що фірма за 2 роки буде мати обсяг замовлень 1 млн.дол.США, інакше ці спеціалізовані компанії виплачують власникам суттєві компенсації (безумовно якщо фірма виконувала поради). Приклад 2. У Британії є професійні асоціації, які надають своїм членам - партнерам аудиторсько-бухгалтерських фірм технології та рішення за дуже скромними цінами, але вартість розробок яких недоступна навіть для багатьох міжнародних мереж (про що йдеться - програми для мобільних пристроїв для клієнтів, персоналізовані під кожну фірму, які автоматизують процес обміну інформації клієнтів та облікових систем в режимі реального часу; системи діагностування потреб власників, та персоналізація послуг саме під ці потреби; інтегровані системи документування та CRM з базами даних готових рішень в галузі бухгалтерського обліку, HR, оподаткування, фінансування, маркетингу та інших операційних процесів клієнтів). Нажаль, всі ці інструменти розраховані на внутрішній ринок. Тобто, невеликі та середні компанії в цих країнах здатні надавати високопрофесійні, кваліфіковані, інноваційні та персоналізовані послуги навіть без участі у міжнародних об'єднаннях.

^ Повернутися до початку статті «Аудит в Україні»

Ринок аудиторських послуг в Україні – офіційні дані

2010 Кількість суб'єктів аудиторської діяльності: 2048

Назва показників Кількість замовлень, одиниць Фактичний обсяг наданих послуг, тис.грн. Середня вартість одного замовлення, тис.грн. Кількість замовлень на одного суб'єкта, одиниць Середній дохід одного суб'єкта, тис.грн.
Обсяг наданих послуг 56 471 1 213 098,3 21,48 27,57 592,33
Завдання з надання впевненості, всього, в т.ч. 16 559 650 879,5 39,31 8,09 317,81
- обов'язковий аудит фінансової звітності 10 458 94 253,7 9,01 5,11 46,02
- ініціативний аудит фінансової звітності 3 918 453 070,1 115,64 1,91 221,23
- огляд історичної фінансової інформації 624 62 281,2 99,81 0,3 30,41
- завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації 1559 41 274,5 26,47 0,76 20,15
Супутні послуги, всього, в тому числі 5 321 127 194,1 23,90 2,60 62,11
- завдання з виконання погоджених процедур 4 692 112 197,8 23,91 2,29 54,78
- завдання з підготовки фінансової інформації 629 14 996,3 23,84 0,31 7,32
Інші професійні послуги, всього, в тому числі 33 965 432 784,6 12,74 16,58 211,32
- ведення бухгалтерського обліку 6 162 107 676,1 17,47 3,01 52,58
- відновлення бухгалтерського обліку 447 6 320,3 14,14 0,22 3,09
- консультаційні послуги 23 648 233 479,5 9,87 11,55 114,00
- інші види аудиторських послуг 1 971 76 530,0 38,83 0,96 37,37
Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього 626 2 240,1 3,58 0,31 1,09

2012 Кількість суб'єктів аудиторської діяльності: 1609

Назва показників Кількість замовлень, одиниць Фактичний обсяг наданих послуг, тис.грн. Середня вартість одного замовлення, тис.грн. Кількість замовлень на одного суб'єкта, одиниць Середній дохід одного суб'єкта, тис.грн.
Обсяг наданих послуг 50 125 1 266 826,5 25,27 31,15 787,34
Завдання з надання впевненості, всього, в т.ч. 13 987 674 296,2 48,21 8,69 419,08
- обов'язковий аудит фінансової звітності 9 520 157 146,6 16,51 5,92 97,67
- ініціативний аудит фінансової звітності 2 935 431 015,5 146,85 1,82 267,88
- огляд історичної фінансової інформації 568 68 517,3 120,63 0,35 42,58
- завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації 964 17 616,8 18,27 0,60 10,95
Супутні послуги, всього, в т.ч. 4 904 127 912,1 26,08 3,05 79,50
- завдання з виконання погоджених процедур 4 314 119 327,1 27,66 2,68 74,16
- завдання з підготовки фінансової інформації 590 8 585,0 14,55 0,37 5,34
Інші професійні послуги, всього, в т.ч. 30 543 460 191,4 15,07 18,98 286,01
- ведення бухгалтерського обліку 6 703 146 882,0 21,91 4,17 91,29
- відновлення бухгалтерського обліку 181 3 418,9 18,89 0,11 2,12
- консультаційні послуги 20 786 257 764,6 12,40 12,92 160,20
- інші види аудиторських послуг 2 130 40 785,3 19,15 1,32 25,35
Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього 691 4 426,8 6,41 0,43 2,75

У цілому українські аудиторські фірми - це невеликі компанії з середньою чисельністю персоналу близько 5 чоловік, що достатньо характерно для аудиторських та бухгалтерських фірм у всьому світі. У 2014 році МФБ провела опитування 5083 аудиторів, аудиторських та бухгалтерських фірм в 135 країнах світу і отримала наступні результати: кількість аудиторів (бухгалтерів) практикуючих самостійно - 37%, аудиторських фірм з чисельністю персоналу 2-5 осіб - 35%, 6-10 чоловік - 13%, 11-20 осіб - 7% і більше 21 людини - 8%. Можливо припустити, що в Україні картина схожа.

^ Повернутися до початку статті «Аудит в Україні»

Український аудит

Фактично ринок аудиту в Україні складається з трьох незалежних частин: ринку обов'язкового аудиту, ринку «міжнародного» аудиту і ринку податкового аудиту.

1. Ринок обов`язкового аудиту.

За винятком банків та небанківських фінансових установ (страхових, лізингових компаній, інвестиційних фондів тощо), обов'язковий аудит - це формальність. Як правило, замовники не зацікавлені в достовірності фінансової звітності, по відношенню до замовників немає ніяких матеріальних фінансових санкцій, як наслідок, і аудит такої фінансової звітності - формальність. Як видно за офіційними даними, середня вартість аудиту становить 16,5 тисяч гривень в 2012 р., при цьому майже 70% цієї середньої вартості відноситься на 10% замовників - банки та небанківські фінансові установи.

За відсутності фондового ринку, інвестицій або вимог кредиторів для отримання фінансових або товарних кредитів, тобто замовників, яких дійсно цікавить фінансовий стан і результати діяльності, обов'язковий аудит залишатиметься формальністю. І не дивлячись на той факт, що АПУ проводять перевірки контролю якості насамперед аудиторських фірм, які проводять обов'язковий аудит, цей контроль якості дотримання «формальностей» натрапило на реалії «формального» обов'язкового аудиту та реально впливає лише на переділ цього ринку на користь великих гравців - деяких українських аудиторських фірм. Аудиторська палата своїми різкими і швидкими діями привела ринок обов'язкового аудиту до високої концентрації та монополізації, фактично при тій же якості самого «обов'язково-формального» аудиту.

2. Ринок «міжнародного» аудиту

Аудит в Україні

Фактично це ринок класичного аудиту, коли аудитори підтверджують прозору фінансову звітність, найчастіше підготовлену за МСФЗ, для материнських компаній з метою подальшої консолідації, або для міжнародних фінансових інститутів, або в нечисленних випадках - для західних фондових ринків.

На цьому ринку домінує «велика четвірка» і незначна частину ринку «міжнародного» аудиту знаходиться у інших аудиторських фірм - членів міжнародних аудиторських мереж, асоціацій та альянсів (в Україні представлені всі міжнародні аудиторські мережі та асоціації TOP-30). Національні аудиторські фірми, що не входять у міжнародні аудиторські об'єднання на цьому ринку представлені слабко.

3. Ринок податкового аудиту.

За відсутності цивілізованих інвесторів і фондового ринку, єдиним питанням, яке цікавить компанії-замовников є податки.

По суті, податковий аудит – це взагалі не аудит; більшість професійних аудиторських фірм послуги з податкового аудиту кваліфікують як аутсорсинг/ко-сорсинг внутрішнього аудиту, узгоджені процедури або консалтингові послуги. На Заході «Tax Review» в більшості випадків проводять юридичні фірми, у «великій четвірці» податково-юридичні відділи.

Ось ця частина ринку і потрапляє під поняття «український аудит». Звичайно, під час постановки задач замовник найчастіше ставить і додаткові питання перед аудитором, наприклад, і відповідність фінансової звітності ПСБО, і дотримання законодавства, «кадровий» аудит, проте як правило ці питання другорядні.

Тим не менш, не слід вважати, що податковий аудит - це український винахід. У таких країнах як Ізраїль або Кіпр «податковий» аудит є обов'язковим, результати передаються до податкових органів, і аудиторські фірми в більшості спеціалізуються саме на таких аудиторських послугах.

^ Повернутися до початку статті «Аудит в Україні»

Перспективи розвитку національного аудиту в Україні

Поточна ситуація на ринку національного аудиту не зміниться до тих пір поки не з'явиться суспільний запит на аудиторські послуги. У найближчі роки очікувати розвитку українського фондового ринку не доводиться. Крім того, самі «оператори» і гравці фондового ринку ніяких вимог до достовірності фінансової звітності не висувають.

У ситуації перманентної фінансової кризи в світі (ключові проблеми не вирішені) і негативного інвестиційного клімату в Україні, не слід покладатися на істотне збільшення прямих іноземних інвестицій в найближчі роки. Тобто, послуги Due Diligence, які фрагментарно надаваються українськими аудиторськими компаніями так само будуть користуватися слабким попитом.

Мабуть, єдиними перспективними замовниками для національних аудиторських фірм в найближчому майбутньому є кредитори - банки, лізингові компанії та компанії, що надають значні товарні кредити. І тут є, що запропонувати українському аудиту кредиторам.

Існують дві найважливіші причини, які привели до банківської (фінансової) кризі в Україна в 2008 році - відсотки (премії) за видані кредити менеджменту і персоналу банків (фінансових компаній) і низька якість фінансової звітності. В результаті кредитні портфелі банків (до 70% в окремих банках) були сформовані безнадійними кредитами.

І якщо першу проблему банки поступово вирішують, то інша проблема залишається актуальною. Банки досі вважають, що фінансова звітність, подана в управління статистики - достовірна (і це дійсно так в 5 % випадків). І саме тут український аудит може істотно допомогти.

Аргументи замовників (та й багатьох банкірів), що аудит - це дорого, не позбавлені сенсу. Дійсно, якщо ввести для всіх кредитів повний аудит - це дорого, і особливо для тих, що менше декількох мільйонів гривень. Проте, існує й інша аудиторська послуга - огляд (оглядова аудиторська перевірка) фінансової звітності (експрес-аудит). У цьому випадку, аудитори підтверджують лише принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Звичайно, рівень впевненості, що виражається аудиторами при здійсненні оглядової аудиторської перевірки значно менше, ніж при повному аудиті, з іншого боку, існує і ряд переваг:

  • стислі терміни проведення оглядової перевірки (для більшості компаній: 1-3 дні);
  • не висока вартість проведення оглядової аудиторської перевірки (аудиторські фірми згідно Кодексу етики професійних аудиторів повинні відштовхуватися від витраченого часу, тобто в більшості випадків вартість буде складати близько 1 тис. доларів США);
  • можливість професійно оцінити додаткову інформацію (так звану управлінську звітність на її відповідність реальному стану справ компанії).

Звичайно, щоб оглядова аудиторська перевірка дійсно стала ефективним інструментом для банку (небанківської фінансової установи), а не черговою формальністю, необхідно, щоб і банк виробив свої критерії для такої перевірки: технічне завдання, тристоронній договір (щоб гарантувати незалежність і конфіденційність), а також інші документи, які б зобов'язали компанію надати достовірну фінансову звітність (відповідно до законодавства України у банків є більш ефективні важелі впливу на боржників, навіть ніж у держави).

По суті, якщо банки не налагодять контроль фінансової звітності боржників (самостійно або за допомогою українського аудиту), то вони вже зараз повинні формувати резерви сумнівної заборгованості щодо значної кількості виданих «післякризових» кредитів.

^ Повернутися до початку статті «Аудит в Україні»

Увага, останні редакції законів та інших нормативних актів України Ви завжди можете знайти на сайті Верховної Ради України.

© 2001-2018 Аудиторська фірма «Юнітс Консалтинг Лтд.» (Київ / Україна) - міжнародний аудит та оглядові аудиторські перевірки, аудит в Україні,
аудит фінансової звітності згідно МСА, рейтинг міжнародних аудиторських фірм, перспективи та проблеми розвитку аудиту,
ринок аудиторських послуг, аудиторська діяльність в Україні, міжнародні аудиторські компанії в Україні. Всі права захищені.
e-mail: info@accounting-ukraine.kiev.ua тел: +380 44 4676353
Designed by Special.net.ua All rights reserved

Аудиторская фирма «Юнитс Консалтинг Лтд.»: Аудит, Бухгалтерские услуги и бухгалтерское сопровождение в Киеве, Аутсорсинг заработной платы и Услуги по QuickBooks