Незалежний член IAPA (Міжнародна Асоціація Професійних Бухгалтерів)

Розрахунок зарплати

вул. Миколи Пимоненка 13,
Бізнес Сіті Форум, Офіс 7B/35,
04050, м.Київ, Україна.

Тел.: +380 (44) 467 6353

Розрахунок заробітної плати та кадровий облік

Ми надаємо професійні послуги з розрахунку заробітної плати в Україні більше 10 років.

Послуги з розрахунку заробітної плати (аутсорсингу)

Розрахунок заробітної плати не є щоденною потребою, і утримувати в штаті компанії висококваліфікований в цій галузі персонал, як правило, економічно недоцільно. При покладення цієї функції на головного бухгалтера слід враховувати, що розрахунок заробітної плати в Україні - це дуже трудомістка робота, що вимагає значних витрат часу.

Розрахунок заробітної плати бухгалтерами Аудиторської фірми «Юнітс Консалтинг», Київ, надає компаніям ряд переваг:

 • забеспечення суворої конфеденційності зарабітної плати (включаючи обмежений доступ персоналу сектору бухгалтерії)
 • здійснення контролю повноважень при нарахуванні додаткових заохочень;
 • у наших бухгалтерів з заробітної плати відсутня особиста зацікавленість, що виключає можливі махінації і шахрайство;
 • профілактика зловживань службовим становищем з боку управлінського персоналу, коли своєчасність і факт виплати заробітної плати, інших передбачених законом компенсацій стають аргументом для тиску на персонал;
 • формування детальної управлінської звітності за видами виплат і в розрізі центрів витрат (кост - центрів), відділів, департаментів, підпрозділів, філій, юридичних осіб;
 • експорт даних по зарплаті в різні корпоративні та бухгалтерські програми (вивантаження в форматах xml, csv, xls, dbf і т.д.);
 • при взаємодії з HR- департаментом, надання обмеженого/повного безпечного віддаленого доступу персоналу відділу кадрів до системи розрахунку заробітної плати або окремих модулей;
 • підготовка інформації по зарплаті для складання бюджетів, нарахування резервів для цілей фінансової звітності.

Послуги з розрахунку заробітної плати в Києві і аутсорсинг зарплати

Крім того, наші професійні бухгалтерські та аудиторські послуги нерідко супроводжуються поліпшенням психологічної ситуації (уникнення конфліктності) в колективі, пов'язаної з видачею та нарахуванням заробітної плати.

Також, слід врахувати, що аутсорсинг нарахування та розрахунку заробітної плати здійснює незалежна професійна бухгалтерська компанія, у відповідності до законодавства України, що може послужити вагомим аргументом у судових інстанціях у разі судових розглядів із співробітниками.

Базові послуги з розрахунку заробітної плати (аутсорсингу зарплати) Аудиторської фірми «Юнітс Консалтинг Лтд.», Київ, включають наступні функції:

 • розрахунок заробітної плати персоналу компанії з урахуванням всіх видів нарахувань і утримань;
 • розрахунок винагород за договорами цивільно-правового характеру, укладеними з фізичними особами;
 • розрахунок лікарняних, відпускних, при звільненні, скороченні, декретних, допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду за дитиною та ін.;
 • розрахунок щомісячної індексації заробітної плати;
 • складання платіжної відомості заробітної плати та інших винагород і компенсацій;
 • підготовка розрахункових листків, відомостей і довідок по заробітній платі для персоналу компанії;
 • складання та подання звітності до державних органів в порядку, обсязі та у строки, передбачені чинним законодавством України щодо заробітної плати та здійснюваних компанією будь-яких виплат фізичним особам;
 • перед перерахуванням заробітної плати, попереднє узгодження розміру заробітної плати і суми перерахування пенсійного збору з територіальним відділенням Пенсійного фонду України;
 • представлення інтересів компанії перед державними органами щодо нарахованих податків і зборів, що стосуються розрахунків з персоналом та іншими фізичними особами;
 • підготовка внутрішньої (корпоративній) звітності по персоналу;
 • консультування керівництва Компанії щодо законодавства України, що регулює питання заробітної плати та пов'язаних податків;
 • надання інших бухгалтерських послуг, пов'язаних із заробітною платою персоналу, відповідно до укладеного договору, виходячи з потреб компанії.

Ми надаємо послуги з розрахунку заробітної плати як для компанії в цілому, так і виключно для керівників компаній, у яких розрахунок заробітної плати, премій і бонусів складніше і вимагає максимального рівня конфіденційності.

Завдяки використанню найсучасніших інформаційних технологій і найбільш ефективного програмного забезпечення з розрахунку зарплати та ведення кадрового обліку, ми впевнені, що за співвідношенням ціна/якість послуги з аутсорсингу заробітної плати нашої фірми - фактично поза конкуренцією в Україні.

Послуги з кадрового адміністрування

Крім послуг з розрахунку заробітної плати, Аудиторська фірма «Юнітс Консалтинг Лтд.», Київ, надає послуги в галузі кадрового діловодства, включаючи ведення кадрового обліку, а саме:

 • ведення кадрового обліку, включаючи не тільки оформлення всіх необхідних кадрових документів, але й консультування компанії з усіх питань, що відносяться до кадрової роботи;
 • послуги з налаштування і впровадження системи обліку робочого часу для офісів компаній і фірм;
 • аудит кадрового обліку та кадрових документів компанії;
 • проведення незалежної атестації фінансових менеджерів, бухгалтерів і аудиторів: завдяки незалежної атестації, керівництво підприємства може планувати навчання і найм персоналу, створювати кадровий резерв і об'єктивно змінювати оклади персоналу;
 • підбір персоналу у галузі фінансів та бухгалтерського обліку: Вам надають тільки тих кандидатів, які пройшли професійне тестування, мотивовані на роботу саме у Вашій компанії і відповідають вимогам до фахівців.

Щоб дізнатися більше про розрахунок заробітної плати, аутсорсинг нарахування та розрахунку заробітної плати та послугах з кадрового обліку Аудиторської фірми «Юнітс Консалтинг Лтд.», будь-ласка, звертайтеся до нас.

Дивиться також інші наші аудиторські та бухгалтерські послуги:

Аудиторська фірма «Юнітс Консалтинг Лтд.», Київ, надає професійні послуги з обліку та розрахунку заробітної плати, аутсорсингу зарплати та обліку кадрів компаніям, іноземним представництвам і фірмам, які займаються різними видами діяльності і територіально розташовані, як у Києві, так і в інших областях України.

Єдина Україна!

© 2001-2016 Аудиторська фірма «Юнітс Консалтинг Лтд.» (Київ / Україна) - ведення бухгалтерського обліку фірми в Києві,
аудит кадрового обліку, аутсорсинг зарплати в Києві, нарахуваня заробітної плати, кадрове адміністрування,
розрахунок заробітної плати, послуги з ведення кадрового діловодства і кадрового обліку та інші послуги з розрахунку зарплати в Києві. Всі права захищені.
e-mail: info@accounting-ukraine.kiev.ua тел: +380 44 4676353
Designed by Special.net.ua All rights reserved

Аудиторская фирма «Юнитс Консалтинг Лтд.»: Аудит, Бухгалтерские услуги и бухгалтерское сопровождение в Киеве, Аутсорсинг заработной платы и Услуги по QuickBooks